Projekty

Našim primárním posláním je podpora vzdělání dětí školy Wakitaka, o což se snažíme skrze naše projekty.

Spolu pro Wakitaku

Spolu pro Wakitaku je příznačný název pro benefiční happening konající se pravidelně v druhé půlce října. Jsou to dny plné potkávání se a kultury. Hudba, divadlo, tanec, dražby, workshopy, přednášky a mnoho dalšího. Na akci s nulovým rozpočtem je vstup zdarma a užijí si ji všichni od narození do 120.

První tři ročníky (2009, 2010 a 2011) proběhly v klubu Mandragora na Praze 2. Dva následující ročníky (2012 a 2013) jsme pořádali v kavárně klubu Cross na Praze 7 a od roku 2014 se koná Spolu pro Wakitaku každoročně ve druhém patře Malostranské besedy na Praze 1.

Chcete-li se zúčastnit, sledujte prosím především naše sociální sítě (www.facebook.com/wakitakacharity nebo www.instagram.com/wakitakacharity). Jelikož na reklamu nevydáváme žádné finanční prostředky, jsme za tuto možnost propagace vděční. Přijďte se s námi pobavit a pomoci zároveň.

Umění darovat

V projektu Umění darovat bychom rádi využili klady takzvané adopce na dálku a zminimalizovali její zápory. O tématu jsem v roce 2009 napsala diplomovou práci, kterou jsem obhájila za jedna a která byla publikována v odborném časopise. Když jsem však práci psala, měla jsem úplně jiné názory, než mám dnes. Zkušenost z Afriky je velmi pozměnila a formovala zásady, kterými jsme se rozhodli při realizaci projektu řídit. Od roku 2010 tak praktikujeme tuto pomoc po svém.

Dětí, které by potřebovaly podporu, je ve škole Wakitaka téměř polovina z celkového počtu a do projektu Umění darovat jsou postupně vybírány ty, které pomoc potřebují nejvíce. Žáci konkrétní dárce z Evropy neznají a nevytváří si k nim žádná citová či existenční pouta. Pojmenování projektu nám připomíná, že nečekáme dopisy plné díků a děti si neadoptujeme (byť v přeneseném slova smyslu), protože mají v Africe své vlastní rodiny, jichž si potřebují vážit. O dětech na webových stránkách záměrně neuvádíme kromě jména žádné další informace. Nenaleznete zde ani jejich fotografie, protože věříme, že vystavovat identitu těchto dětí na internetu je neetické, nehledě na to, že na základě faktorů, jakými jsou věk či vzhled, často dochází ke zbytečné diskriminaci těch méně hezkých či starších. Konkrétnímu dárci fotografii žáka a informace o něm samozřejmě poskytneme. Je to ale věc privátní nikoli veřejná.

Dar pro žáka

Výše daru byla vypočtena na 3600 Kč za rok pro jednoho žáka. Peníze zasíláme 3x ročně na účet školy spolu s instrukcemi, dle kterých je učitelé využijí. Ideální je posílat 300 Kč měsíčně trvalým příkazem. 3000 Kč z celkové částky jde přímo Vámi vybranému dítěti. Za tuto částku mu poskytnete nejen vše potřebné ke studiu (2x uniforma – šaty pro dívky či tričko a krátké kalhoty pro chlapce, ponožky, boty, školní brašna, školní pomůcky, toaletní papír, placené školní zkoušky a případné doučování), ale zaplatíte mu i teplý oběd každý den. Mnoho dětí ve škole celý den nic nejí i přesto, že výuka trvá denně od osmi ráno do pěti hodin odpoledne. Syté bříško je přitom jeden z nejdůležitějších předpokladů pro dobré studium.

Jelikož všichni z Wakitaka týmu v ČR i v Africe pracují zcela zadarmo a potřebné věci zařizují na vlastní náklady, nestrháváme z částky žádné administrativní poplatky a zbylých 600 Kč z Vašeho daru si dovolujeme použít pro ostatní děti, abychom zmírnili zvýhodnění těch již obdarovaných.

Pokud jste se rozhodli obdarovat konkrétního žáka, vyberte si ze jmen dětí čekajících na dar a informujte nás o tom e-mailem (info@wakitaka.com). Po obdržení zprávy Vás kontaktujeme, pošleme fotografii a potvrdíme Váš dar certifikátem. Osobní přístup je pro nás samozřejmostí. Částku 3600 Kč (1x za rok), 1200 Kč (3x ročně) nebo 300 Kč (měsíčně) prosím zasílejte na náš transparentní účet (777943737 / 2010) a k platbě uvádějte jméno dítěte. Děkujeme za Váš dar.

Nad důvody, proč dítě opustí školu, můžeme polemizovat, ale nejčastěji rodiče či opatrovníci nutí děti pracovat kvůli rodinnému rozpočtu. Někdy je to stěhování za prací, časné mateřství, nemoc dítěte či někoho jiného z rodiny. I přesto je každý rok školy pro dítě přínosem. Děkujeme za jeho podporu.

Umění tvořit

Samotné základní vzdělání k sehnání obživy mnohdy nestačí. Návazné studium naše organizace zajišťovat nemůže a pro většinu rodin je nedostupné. I proto vznikl projekt Umění tvořit. Máme v plánu postupně vybavit tvůrčí dílny (šití, keramika, košíkářství apod.), do kterých se starší děti mohou zdarma přihlašovat podle svých preferencí a mohou si osvojit dovednosti, které by jim v dospělosti mohly být užitečné a zvýšily možnost jejich uplatnění. Projekt si klade za cíl financovat nejen vybavení a chod dílen, ale i potřebný materiál. Věci, které děti zhotoví, si budou moci odnést a používat pro vlastní potřebu nebo jimi obdarovat své blízké. V současné době hledáme dobrovolníky, kteří by s tímto projektem rádi pomohli. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.

Naše děti

Děti tvoří třicet procent naší populace a sto procent naší budoucnosti…

Naším cílem není jen pomáhat dětem v Africe, ale také dětem u nás. A tak Klára Kappala a Jana Šajmovičová ve svém volném čase objíždí základní a střední školy a vypráví žákům o tom, jak se malá škola v České republice rozhodla pomáhat velké škole v Africe a kolik dobrého to oběma stranám přináší.

Je důležité znát podmínky k životu 
i jinde ve světě. Pocítit lidskou sounáležitost a uvědomit si vzájemnou propojenost různých národů a kultur. A také pochopit, jak je třeba nebýt lhostejný, pomáhat ostatním, neplýtvat
 a vážit si toho, co máme a jak žijeme.

Obě ženy přednáší bez nároku na honorář, ale velmi ocení, pomůžete-li jim zvýšit prostředky, kterými jsou schopny v Ugandě disponovat. Program mají připraven na jednu vyučovací hodinu s možností prodloužení ve formě besedy a přizpůsobí ho věku (ZŠ, SŠ). Potřeba je zajistit projektor s počítačem a obsluhou. S případnými dotazy nás kontaktujte na telefonu (777 943 737) nebo na e-mailu (info@wakitaka.com).